animacija.gif
ZDRUŽENJE KRŠČANSKIH POSLOVNEŽEV SLOVENIJE

Člani ZKPS smo sodelovali v Molitveni verigi za domovino 2019

Tudi letos smo člani ZKPS pripravili svoj program v okviru Molitvene verige za domovino 2019

Dne 19.6.2019 ob 7h zjutraj smo člani ZKPS v ljubljanski stolnici sv. Nikolaja pripravili svoj program v molitveni verigi, ki je sta ga vodila naš član Niko Javornik z ženo, Alenko Javornik. Pripravila sta nekaj sestavkov z duhovnimi mislimi. Odlomke iz del Ivana Cankarja sta prepletala z molitvijo desetk rožnega venca.

Vedno znova nas nagovarjajo Cankarjeve besede o domovini: »O domovina, ko te je Bog ustvaril, te je blagoslovil z obema rokama in je rekel: '' Tod bodo živeli veseli ljudje!'' Skopo je meril lepoto, ko je trosil po zemlji od vzhoda do zahoda; šel je mimo silnih pokrajin, pa se ni ozrl nanje – puste leže tam, strme proti nebu s slepimi očmi in prosijo milosti. Nazadnje mu je ostalo polno prgišče lepote; razsul jo je na vse štiri strani, od štajerskih goric do strme tržaške obale ter od Triglava do Gorjancev, in rekel: '' Veseli ljudje bodo živeli tod; pesem bo njih jezik in njih pesem bo vriskanje! '' Kakor je rekel tako se je zgodilo. Božja setev je pognala kal in je rodila – zrasla so nebesa pod Triglavom. Oko, ki jih ugleda, ostrmi pred tem čudom Božjim, srce vztrepeče od same sladkosti; zakaj gore in poljane oznanjajo, da je Bog ustvaril paradiž za domovino veselemu rodu, blagoslovljenemu pred vsemi drugimi. Vse kakor je rekel, se je zgodilo; bogatejši so pač drugi jeziki; pravijo tudi, da so milozvočnejši in bolj pripravni za vsakdanjo rabo – ali slovenska beseda je beseda praznika, petja in vriskanja. Iz zemlje same zveni kakor velikonočno potrkavanje in zvezde pojo, kadar se na svoji svetli poti ustavijo ter se ozrejo na čudežno deželo pod seboj. '' Vesela domovina pozdravljena iz veselega srca!''

Pripravil: Niko Javornik

Povezano branje: Tone Rode »Zadajmo si domovino na rame« http://nasadomovina.si/post/476582/zadajmo-si-domovino-na-rame

plakat 2019