animacija.gif
ZDRUŽENJE KRŠČANSKIH POSLOVNEŽEV SLOVENIJE

ZKPS je zaradi svojega poslanstva in združevanja poslovnežev član svetovnega združenja krščanskih poslovnežev UNIAPAC - International Union of Christian Business Executives. UNIAPAC deluje vse od leta 1931 kot mednarodna neprofitna organizacija z namenom in programom dela za krajša obdobja. Od leta 1958 dalje ima sedež v Bruslju. Povezuje že 29 nacionalnih združenj krščanskih poslovnežev iz celega sveta, med katerimi je od leta 1991 dalje tudi Združenje krščanskih poslovnežev Slovenije. Člani UNIAPAC so številni ugledni evropski in svetovni poslovneži.

Vplivni člani UNIAPAC

Med vplivnimi pridruženimi člani združenja so tudi pomembna podjetja in posamezniki, kot je npr. predsednik Evropskega sveta g. Romano Prodi, član uprave mlečnega koncern Nestle, član uprave multinacionalke Henkel, direktor podjetja Bull Južna Amerika in drugi.

Namen UNIAPAC

Namen mednarodnega združevanja je globalno povezati sorodno misleče krščanske poslovneže, da bi združeni laže vplivali na reševanje svetovnih socialno-ekonomskih problemov. Združenje ima velik vpliv na nacionalne ekonomije v razvitih zahodnoevropskih državah in s svojimi zamislimi in pobudami predstavlja eno od središe, ki prispeva svoje, praviloma drugačne predloge za reševanja globalnih problemov.

Zakaj smo člani UNIAPAC

Pri pridruževanju združeni Evropi je za Slovenijo in njene poslovneže še posebej pomembno, da se kot skupnost napotimo v drugačno prihodnost. Posameznikom bo veliko laže, če se bomo med družbo uspešnih v sestavljenih evropskih in svetovnih gospodarskih povezavah prebijali združeni kot krščanski poslovneži, tudi pod okriljem UNIAPAC.

Sodelovanje z UNIAPAC

ZKPS PARTICIPATIONS AT UNIAPAC WORLD CONGRESSES

2009       XXIII World Congress – Mexico City (Petra Kapetanović)
2006        XXII World Congres – Lisbon (Dr. Drago Rudel)

1998        XX World Congress – Roma (Mr. Tone Rojc)

1993        XIX World Congress – Monterrey , Mexico (Mr. Tone Rojc, Mr. Miroslav Škufca, Mr. Branko Gorjan, Mr. Ivo Kapetanović)

ZKPS PARTICIPATIONS AT UNIAPAC GENERAL ASSSEMBLIES & BOARD OF DIRECTORS MEETINGS

2011        Den Haag, The Netherland (Dr. Drago Rudel)

2010        Mexico City, Mexico (Petra Kapetanović)

2008        Ljubljana, Slovenija (ZKPS was organizer)

2005        Lisboa, Portugal (Mr. Marko Rus)

1999        Aachen, Germany (Dr. Drago Rudel)

1994        Ljubljana , Slovenia (Mr. Tone Rojc, Mr. Miroslav Škufca, Mr. Branko Gorjan, Mr. Ivo Kapetanović)

ZKPS MEETING WITH THE UNIAPAC GEN.SECRETARIES

2007        Ljubljana - Obisk generalnega sekretarja UNIAPAC g. Laurenta Montreuil-a v Ljubljani s sprejemom pri nadškofu Alojziju Uranu

2006        Lisbon – Mr. Benoît Bonamy (Dr. Drago  Rudel)

1999        Aachen ( Germany ) - Benoît Meessen (Dr. Drago  Rudel)

1992        Berlin ( Germany ) - Mr. Josef M.Mertes (Mr. Branko Gorjan, Mr. Ivan Obal, Ciril Pucko)

1991        Ljubljana - Mr. Josef M.Mertes (Mr. Bastl, Mr. Deželak, Mr. Dodek, Mr. Čačkovič, Mr. Gorjan, Mr. Gajšek, Mr. Mozetič, Mr. Rojc). Meetings with the Premier of R Slovenia Mr. Lojze Peterle, Archbishop Dr. Alojzij Šuštar, and Bishop Dr. Franc Kramberger

1991        Budapest ( Hungary ) - Mr. Josef M.Mertes

ZKPS PARTICIPATIONS AT UNIAPAC SUMMER SCHOOLS

2003        Lille ( France ) – 4th EU Summer School:”Executive for sale, up to which point?” (Mr.Matej Suša)

ZKPS PARTICIPATION AT UNIAPAC EVENTS

2007        Vaticano - Reception by the Holly Father Benedict 16th at UCID 60th Anniversary (28 ZKPS members & relatives)

2004        Brussels - COMECE/UNIAPAC Meeting (Mr. Marko Rus)

Program dela UNIAPAC

Problemi, ki jih obravnava UNIAPAC so globalni in hkrati tudi naši problemi. UNIAPAC pripravlja dokument z naslovom "Deklaracija o človekovih pravicah in obveznostih v službi (podjetju)", ki obravnava naslednje probleme

UNIAPAC in družbena odgovornost

UNIAPAC je izdelal zelo zanimiv dokument, ki govori krščanskem pogledu na družbeno odgovornost in trajnostno poslovanje z naslovom:
"Our christian vision of corporate social responsibility ─ For long-lasting businesses"

Dokument je v angleškem jeziku (25 strani, 305kB).