UNIAPAC

Kaj je UNIAPAC?

UNIAPAC je mednarodno združenje krščanskih poslovnežev (International Union of Christian Business Executives). Deluje od leta 1931 kot mednarodna neprofitna organizacija. Od leta 1958 dalje ima sedež v Bruslju. Povezuje že 40 združenj krščanskih poslovnežev iz celega sveta, med katereimi so najštevilčnejša združenja iz Evrope, Južne  Amerike in Afrike. Združenje krščanskih poslovnežev Slovenije (ZKPS) je član UNIAPAC od leta 1991 dalje.

Namen UNIAPAC

Namen mednarodnega združevanja je globalno povezati sorodno misleče krščanske poslovneže, da bi združeni laže vplivali na reševanje svetovnih socialno-ekonomskih problemov. Združenje ima velik vpliv na nacionalne ekonomije v razvitih zahodnoevropskih državah in s svojimi zamislimi in pobudami predstavlja eno od središe, ki prispeva svoje, praviloma drugačne predloge za reševanja globalnih problemov.

Publikacije UNIAPAC

Mednarodnega združevanje UNIAPAC s svojimi delovnimi telesi in partnerji pripravlja številne dokumente, bodisi kot rezultate dela svojega “Think-tank”-a, kot mnenjske dokumente oz. pobude, ali pa kot knjige. Dokumenti so na voljo na spletni strani UNIAPAC:

Zakaj smo člani UNIAPAC?

Pri pridruževanju združeni Evropi je za Slovenijo in njene poslovneže še posebej pomembno, da se kot skupnost napotimo v drugačno prihodnost. Posameznikom bo veliko laže, če se bomo med družbo uspešnih v sestavljenih evropskih in svetovnih gospodarskih povezavah prebijali združeni kot krščanski poslovneži, tudi pod okriljem UNIAPAC.

Vplivni člani UNIAPAC

Člani UNIAPAC so številni ugledni evropski in svetovni poslovneži.Med vplivnimi pridruženimi člani združenja so tudi pomembna podjetja in posamezniki, kot je npr. predsednik Evropskega sveta g. Romano Prodi, član uprave mlečnega koncern Nestle, član uprave multinacionalke Henkel, direktor podjetja Bull Južna Amerika in drugi.

Sodelovanje ZKPS z UNIAPAC

Sodelovanje na svetovnih kongresih

2022         XXVII. Svetovni kongres UNIAPAC –Vatikan “Pogum za spremembe” (Neja Samar-Brenčič, Matija Brenčič, Tone Rode, Drago Rudel)

2022        Mednarodni Forum krščanskega gospodarstva in podjetij, Budimpešta (Robi Kržič)

2018        XXVI. Svetovni kongres UNIAPAC – Lizbona, “Podjetništvo kot plemenito poslanstvo” (Drago Rudel)

2016       Mednarodna konferenca »Poslovni voditelji kot agenti ekonomske in socialne vključenosti«, Vatikan (Ivan Kapetanović, Kaja Kosec)

2009         XXIII. Svetovni kongres UNIAPAC – Mexico City,  “Vrednote za boljši svet:podjetništvo za trajnostni razvoj” (Petra Kapetanović)

2006         XXII. Svetovni kongres UNIAPAC – Lizbona, “Usposobiti poslovne voditelje za službo človeštvu v modernem svetu” (Drago Rudel)

1998         XX. Svetovni kongres UNIAPAC – Rim, »Krščanski poslovnež v dobi globalizacije: ali se zavedamo nove odgovornosti” (Tone Rojc)

1993         XIX. Svetovni kongres UNIAPAC – Monterrey , Mexico, “Socialno tržna ekonomija v službi človeka” (Tone Rojc, Miroslav Škufca, Branko Gorjan, Ivo Kapetanović).

Sodelovanje na skupščinah UNIAPAC in sestankih direktorjev združenj

2022 Roma, Italia (Neja Samar-Brenčič, Matija Brenčič, Tone Rode, Drago Rudel)

2018 Lisboa, Portugal (drago Rudel)

2011         Den Haag, The Netherland (Drago Rudel)

2010         Mexico City, Mexico (Petra Kapetanović)

2008         Ljubljana, Slovenija (ZKPS je bil organizator)

2005         Lisboa, Portugal (Marko Rus)

1999         Aachen, Germany (Drago Rudel)

1994         Ljubljana, Slovenia (Tone Rojc, Miroslav Škufca, Branko Gorjan, Ivo Kapetanović).

Srečanja z generalnimi sekretarji

2007         Ljubljana – Obisk generalnega sekretarja UNIAPAC g. Laurenta Montreuil-a v Ljubljani s sprejemom pri nadškofu Alojziju Uranu

2006         Lisbon – Mr. Benoît Bonamy (Dr. Drago  Rudel)

1999         Aachen ( Germany ) – Benoît Meessen (Dr. Drago  Rudel)

1992         Berlin ( Germany ) – Mr. Josef M.Mertes (Mr. Branko Gorjan, Mr. Ivan Obal, Ciril Pucko)

1991         Ljubljana – Mr. Josef M.Mertes (Mr. Bastl, Mr. Deželak, Mr. Dodek, Mr. Čačkovič, Mr. Gorjan, Mr. Gajšek, Mr. Mozetič, Mr. Rojc). Meetings with the Premier of R Slovenia Mr. Lojze Peterle, Archbishop Dr. Alojzij Šuštar, and Bishop Dr. Franc Kramberger

1991         Budapest ( Hungary ) – Mr. Josef M.Mertes.

Sodelovanje ZKPS pri dogodkih UNIAPAC

2019         Srečanje UNIAPAC-International Labour Organsiation ILO Bruselj (Kaja Kosec)

2017         Rim – Mednarodna konferenca “Business Leaders as agents of economic and social inclusion” (Kaja Kosec, Ivo Kapetanović)

2007         Vatican – Avdienca pri papežu Benediktu 16 ob 60-letnici italijanskega združenja krščanskih poslovnežev UCID (28 članov ZKPS s svojci)

2004         Brussels – COMECE/UNIAPAC Meeting (Marko Rus)

Sodelovanje ZKPS v mednarodnih projektih

ZKPS je kot projektni partner v letih 2015-2018 sodeloval v mednarodnem projektu »Mladi za podjetništvo in poslovno etiko«. V okviru projekta so bile organizirane tri poletne šole: Firence 2016 (Italija), Veržej (Slovenija) 2017 ter Eger (Madžarska). Izdelali so tudi Etični kodeks mladih poslovnežev ter Zavezo mladih poslovnežev. Projekt je pri ZKPS vodila Kaja Kosec. Na razpolago je zbornik projekta v angleškem jeziku.

Sodelovanje ZKPS na poletnih šolah ZKPS

2003      Lille ( Francija ) – 4th EU Summer School:”Executive for sale, up to which point?” (Matej Suša)

Nagrada UNIAPAC “Podjetništvo kot plemenito poslanstvo

Nagrado “Business as a noble Vocation Awards” za Evropo v letu 2019 je prejel naš član, Anton Tomažič.