animacija.gif
ZDRUŽENJE KRŠČANSKIH POSLOVNEŽEV SLOVENIJE

Bili smo na »Svetopisemski tržnici 2018«

Ob zaključku tradicionalnega 10. Svetopisemskega maratona se je v soboto, 3. februarja 2018 v Antonovem domu na Viču v Ljubljani v organizaciji Skupnosti katoliške mladine SKAM odvijala Svetopisemska tržnica (https://skam.si/novica/svetopisemska-trznica/).

Škof Geza Erniša
Na njej so se predstavila različna krščanska gibanja, društva, organizacije in založbe. Tudi naše združenje ZKPS je aktivno sodelovalo s svojim razstavnim prostorom na tržnici ponudb. Zanjo je bil odgovoren g. Niko Javornik. Nasprotno od pričakovanj, je bilo delo združenja deležno precejšnjega zanimanja. Čas med 10.00 in 13.00 uro je bil namenjen medsebojnemu spoznavanju in iskanju novih možnosti za sodelovanje. V pogovoru z evangeličanskim škofom, mag. Gezo Ernišo, smo našli veliko skupnih vrednot, ki jih ima naše društvo in skupina evangeličanskih poslovnežev. Ti so povezani v  »Iniciativo«, ki združuje aktivne in upokojene evangeličanske podjetnike. Škof Erniša je predlagal, da bi se evangeličanska iniciativa in naše združenje pobližje spoznali in v prihodnje morda tudi sodelovali.

Svetopisemska tržnica 2018