Sodelovanje v razvojno-raziskovalnih projektih

Mednarodni projekt Erasmus+ »Mladi za podjetništvo in poslovno etiko« (2015-2018)

ZKPS je v letih 2015-2018 sodeloval v triletnem mednarodnem projektu »Mladi za podjetništvo in poslovno etiko«. Projekt je bil namenjen študentom in mladim podjetnikom med 15-29 leti starosti. S projektom smo želeli navdušiti za podjetništvo tiste mlade, ki so se odločili, da razvijejo podjetniški duh in sočasno duh na principih etičnega vodenja in poslovanja ter odgovornega državljanstva. V projektu je sodelovalo 9 partnerjev iz petih EU držav: Bund Katholischer Unternehmer (Nemčija), Center for Corporate Citizenship (Nemčija), Unione cristiana imprenditori dirigenti (Italija), Conform (Italija), Association Chrétienne des Dirigeants et Cadres (Belgija), Kerme (Madžarska) in Napra Forgó Nonprofit (Madžarska), Socialna Akademija (Slovenija) ter ZKPS (Slovenija).

Projekt je trajal 32 mesecev. Pri ZKPS je projekt vodila Kaja Kosec,mag.

Na sedežu ZKPS je na razpolago zbornik projekta v angleškem jeziku, pa tudi njegova elektronska verzija.

Rezultati projekta so bile tri poletne šole, tri usposabljanja mladih ter pet dokumentov evropskega pomena:

Poletne šole:

  • v Firencah od 19. do 28. avgussta 2016
  • v Veržeju od 14. do 23. avgusta 2017
  • v Egerju na Madžarskem od 17.do 22. julija 2018

Udeležencem smo omogočili, da prek neformalne izobrazbe:

  • raziščejo in razvijejo podjetniške iniciative
  • razvijejo in izboljšajo vodstvene spretnosti, in
  • pridobijo znanje o poslovni etiki.

Etični kodeks mladih

Mladi so na mednarodni delavnici izdelali svoj poslovni etični kodeks.

Dve mednarodni raziskavi

  • O etiki in podjetniški vzgoji na univerzah
  • Primerjalno poročilo o poslovni etiki in družbeni odgovornosti

Priročnik o socialno tržni ekonomiji

Nacionalni projekt Inkubator 4.0 (2017-2018)

Projekt z naslovom »Inkubator 4.0 – družbene pobude za večjo zaposlenost in boljšo prihodnost« je bil realiziran v okviru Operativnega programa EKP 2014-2020. Nosilec projekta je bila Socialna akademija, ZKPS je sodeloval kot podizvajalec.

Socialna akademija in ZKPS sta v okviru dogodkov Socialnega tedna 2017 in aktivnost projekta Inkubator 4.0 dne 3.10.2017 v prostorih Svetovnega slovenskega kongresa v Ljubljani organizirala okroglo mizo z naslovom »Kako vzgojiti dobrega menedžerja?« Na okrogli mizi sta kot panelista sodelovala tudi naš član, Milan Matos ter spremljevalec našega dela, mag. Anton Kokalj.

Več o projrktu Inkubator 4.0 na povezavi http://inkubator40.si/.

Nacionalni projekt »Po kreativni poti do praktičnega znanja« (2014)

Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije je sofinanciral projekt dualnega polletnega dodatnega usposabljanja študentov. Izvedla sta ga Fakulteta za poslovne vede, Ljubljana in podjetje MKS Elektronski sistemi d.o.o, Ljubljana. Študentje so pod mentorstvom dr. Draga Rudla izdelali raziskovalno nalogo »Analiza stanja in priprava poslovnega modela uvajanja telerehabilitacije v Sloveniji«.