animacija.gif
ZDRUŽENJE KRŠČANSKIH POSLOVNEŽEV SLOVENIJE

Simpozij Nove tehnologije in njihov vpliv na svet dela v Državnem svetu RS 27.10.2017

Združenje krščanskih poslovnežev Slovenije (ZKPS) je v sodelovanju s Socialno akademijo, Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport ter s Konrad Adenauer Stiftung, Zagreb, dne 27. oktobra 2017 od 9h do 14h v Državnem svetu RS organiziralo četrti simpozij civilne družbe z naslovom

Nove tehnologije in njihov vpliv na svet dela – priložnosti za mlade v okviru industrije 4.0

Simpozij je obravnaval problematiko mladih, ki se bodo vključevali na trg dela v dobi Industrije 4.0. Osvetlili smo jo z različnih področij, saj je na njem sodelovalo 11 razpravljavcev iz različnih okolij: gospodarstva, civilne družbe, politike in resornega urada RS za mladino.

Inovacije, ki so se v zadnjih letih močno razširile, npr. internet stvari (IoT), socialna omrežja, delo v oblaku, “big data” ali nove oblike interakcije med ljudmi in stroji (M2M), vplivajo na tehnološko, ekonomsko, socialno in celo politično krajino. Na gospodarskem področju govorimo o t.i. Industriji 4.0, v kateri smo priče naglim konceptualnim in tehnološkim spremembam, ki so znanilci nove industrijske revolucije.

Izobraževalni sistemi le težko sledijo naglim tehnološkim spremembam in s tem mlade na nek način puščajo “na cedilu” brez ustreznega znanja in veščin. Mladi, ki vstopajo na trg dela, so kot “digitalni samorastniki”  nadpovprečno pripravljeni za “digitalni” trg dela, saj v večji meri posedujejo potrebne kompetence, ki jih starejše generacije morda nimajo.

Na simpoziju smo poskušali iskati odgovore na naslednja vprašanja:

 • Kaj prinaša Industrija 4.0 predvsem mladim?
 • Bomo v Sloveniji znali izkoristiti nagle tehnološke spremembe?
 • Kako je za doseganje tega cilja potrebno prilagoditi ekonomske, gospodarske in izobraževalne politike?

Simpozij je odprl dr. Drago Rudel, predsednik Združenja krščanskih poslovnežev Slovenije. V uvodu je poudaril, da je simpozij del aktivnosti Platforme za dialog in družbene spremembe, ki uresničuje svoj 5-letni program. V letu 2017 so aktivnosti namenjene karieri mladih, zato je simpozij namenjen pregledu stanja in ukrepom za vstop mladih na trg dela v prihodnje. Mag. Ivan Matanović je prisotne nagovoril kot predstavnik  Konrad Adenauer Stiftung, Zagreb, ki je finančno podprla simpozij.

Naslovili smo tri tematska področja:

 • Delo in industrija 4.0
 • Mladi v svetu Industrije 4.0
 • Ukrepi za trg dela 4.0

I. PLENARNO ZASEDANJE: Delo in industrija 4.0

 • Delo danes

Janko Korošec – Povzetek Socialnega tedna 2017: Delam, da (pre)živim

 • Izzivi industrije 4.0

mag. Peter Grabner, Območna obrtno-podjetniška zbornica Ljubljana-Vič

 • Moderirana razprava (Janko Korošec)

II. PLENARNO ZASEDANJE II: Mladi v svetu Industrija 4.0

 • Mladi, izobraževanje in trg dela danes
  Rok Primožič, direktor Urada RS za mladino
 • Kompetence mladih za vstop na trg dela 4.0
  Matej Cepin, vodja projekta Inkubator 4.0, Socialna akademija
 • Kako izobraževalni sistem opremlja mlade za vstop v svet 4.0?
  dr. Tadej Rifel, Inštitut za raziskovanje in evalvacijo šolstva – IREŠ
 • Mladi, vodenje in podjetništvo danes
  Kaja Kosec, koordinatorka Erasmus+ projekta Youth for Entrepreneurship and Business Ethics, ZKPS
 • Moderirana razprava (Matej Cepin)

III. PLENARNO ZASEDANJE III: Ukrepi za trg dela 4.0

 • Kdo se mora komu prilagajati: mladi delodajalcem ali delodajalci mladim?
  Alenka Blazinšek, Zavod Nefiks
 • Predlog ukrepov 1
  Janez Cigler Kralj, Inštitut dr. Janeza Evangelista Kreka - IJEK
 • Predlogi ukrepov 2
  Primož Jelševar, Inštitut dr. Antona Korošca - INAK
 • Moderirana razprava (mag. Neja Samar-Brenčič)

V nadaljevanju podajamo nekaj misli predavateljev in udeležencev v razpravi ter predlog nekaterih ukrepov, ki naj bi jih sprejela Vlada RS za zagotovitev boljših pogojev mladim, ki se bodo zaposlovali v Svetu 4.0.

 

dr. Drago Rudel

predsednik ZKPS

Simpozij 2017