animacija.gif
ZDRUŽENJE KRŠČANSKIH POSLOVNEŽEV SLOVENIJE

Predsednik ZKPS, Drago Rudel, na seji Upravnega odbora UNIAPAC Europe

Pred 26. Svetovnim kongresom UNIAPAC v Lizboni smo se predstavniki evropskih združenj, članic UNIAPAC, dne 22.nov. 2018 srečali v hotelu Marriott na seji Upravnega odbora evropskega dela mednarodnega združenja krščanskih poslovnežev UNIAPAC Europe. Udeležil sem se je kot predsednik nacionalnega združenja ZKPS, s čemer sem po funkciji tudi član upravnega odbora UNIAPAC. Prisotnih je bilo okoli 20 predstavnikov devetih članic UNIAPAC Europe.

Sejo smo pričeli z duhovno mislijo enega od prisotnih duhovnikov ter z molitvijo. Predsednik UNIAPAC International, g. Rolando Medeiros, je nato predstavil novega predsednika UNIAPAC Europe, g. Laurent-a Bataille, ki ga je v oktobru 2018 imenoval Upravni odbor UNIAPAC International. Laurent Bataille je podjetnik z več kot 1.500 zaposlenimi na področju orodjarstva. Družinsko podjetje Proclain ima tovarne po več državah EU, ena od te je nekdanje podjetje Kladivar v Žireh. Čuti kot poslanstvo, da je na razpolago in služi UNIAPAC. Svoje krščanstvo polno živi kot oče petih hčera, mož, podjetnik in član francoskega združenja krščanskih poslovnežev ADIC.

Iz dnevnega reda:

 1. Širitev članstva UNIAPAC

UNIAPAC EU načrtuje širitev članstva, v katerem je sedaj devet članic. Avstrija se bo pridružila UNIAPAC v 2019. Sprejeli bomo luteransko združenje Nemčije. Predsednik UNIAPAC International, g. Rolando Medeiros, je opravil pogovor z nemškim združenjem BKU, da bi se v 2019znova pridružili UNIAPAC, iz katerega so izstopili v 2017 po nestrinjanju s centraliziranim vodenjem UNIAPAC.

 1. Edukacija poslovnežev

Predsednik, L. Battaille, je potrdil odločitev, da bo UNIAPAC EU uporabil evropski mehanizem za inovativne projekte Erasmus+ za opravljanje naloge usposabljanja poslovnežev na področju etike v poslovnem svetu. UNIAPAC je kot prijavitelj v sodelovanju z nekaj lokalnimi združenji (med njimi ZKPS) že kandidiral s predlogom projekta. Ta ni dobil dovolj podpore za financiranje, zato bo s prejetimi priporočili ponovno kandidiral. Dokument z oceno projekta je na razpolago na sedežu ZKPS.

 1. Povabilo za prispevke o pogledih na delo

Udeleženci smo prejeli pisno povabilo (promocijsko brošuro) sekretariata UNIAPAC, da s pogledi prispevamo k nastajajoči knjigi o prihodnost dela v spremenjeni ekonomiji in gospodarstvu “Future of the work”. Na spremembe so vplivale tako tehnološke (Industrija 4.0), globalizacija, demografske spremembe, kot tudi pomanjkanje delovne sile v nekaterih državah in z njimi povezane migracije. UNIAPAC zagovarja socialni nauk Cerkve kot enega temeljev za doseganje socialne pravičnosti. Več skupin, med njimi UNIAPAC, bo obdelalo posamezna področja enciklike. Nastala bo knjiga, ki bo med drugim tudi darilo mednarodni organizaciji za delo ILO (International Labour Organisation), s katero se UNIAPAC vse bolj povezuje, ob njeni 30-letnici.

 1. Predstavitev dela članic UNIAPAC Europe

V nadaljevanju seje so delo svojih združenj predstavili predstavniki iz devetih EU držav, članic UNIAPAC Evrope:

 1. Marija in Josef Vančo sta predstavila slovaško združenje Venite, ki v delo tako s posameznimi poslovneži kot z njihovimi družinami.
 2. Nelida Ancora in Giovanni Martini sta predstavila delo združenj UCID v Italiji.

Italijanski UCID je močan na lokalnem nivoju (Milano, Torino,,...), potrebuje pa skupno koordinacijo, za katero je sedaj odgovoren Giovanni Facchini Martini. Delajo na tem, da spodbudijo aktivnosti tudi v Luganu (CH). Podpirajo delo v obliki projektov, kot je Erasmus, ker rekrutira mlade.

 1. Ireneusz Marszyk je predstavil delo poljskega združenja.

Kristjani na Poljskem imajo poseben položaj v družbi, ki ni ustrezen pričakovanjem. Težave poljskega združenja so v tem, da se kot krščanske predstavljajo politične stranke, ki to niso. S sodelovanjem s Cerkvijo na Poljskem želijo le ojačati svoj položaj. S svojo prisotnostjo zasedajo prostor, ki naj bi ga pokrivalo združenje.

 1. Philipe Mine je predstavil delo francoskega združenja Les EDC
 2. Predstavnik  Francije, ki je odgovoren za francosko govoreče države izven EU, ki so že članice UNIAPAC, ali pa so kandidatke, je poročal o vse večjem zanimanju za članstvo v UNIAPAC, predvsem v Afriki. To se vidi tudi v številnih prijavah za udeležbo na Svetovnem kongresu v Lizboni.
 3. Predstavnica Belgije je predstavila delo združenja ADIC.
 4. Madžarska predstavnika sta se osredotočila na opravljeno delo njihovega združenja na projektu ERASMUS+ (Joszef Toth) in na pripravah na svetovni Evharistični kongres na Madžarskem v 2020 (Balazs Polgar). Projekt ERASMUS+, v katerem je sodelovalo tudi naše združenje ZKPS, se končuje. Izdelali so končno poročilo (v angleščini in je na razpolago v fizični obliki na sedežu ZKPS). Madžarsko združenje je prevzelo tudi nalogo digitalizacije dela v UNIAPAC pod naslovom UNIAPAC Digital Academy. Z uporabo metod socialnih omrežij že povezujejo ekumenska slavljenja po vsem svetu.
 5. Joao Pedro Tavares iz Portugalske, glavna oseba organizacije 26. Svetovnega kongresa UNIAPAC, je predstavil zanimivo aktivnost njihovega združenja ECEGE. Ustanovili so delovno skupino, ki se srečuje v njegovem podjetju in naslavlja poslovne izzive v luči krščanskih vrednot. Cilj: spremeniti ljudi in s tem spremeniti družbo in poslovni svet. Za krščanske poslovneže je izziv biti kristjan tudi v poslu in tam uveljavljati vrednote: resnica, delo, poštenost idr. Njegovo sporočilo je bilo: ni dovolj, da pripadamo svetu, moramo ga spreminjati z ljubeznijo in resnico. Konferenčno mizo v podjetju občasno spremenijo v oltar. Pridružilo se je že 40 duhovnikov in nekateri portugalski škofje. Ti so skupino povabili h gospodarskemu vodenju škofij. V kratkem bodo izvedli seminar za 22 škofov. UNIAPAC-u lahko delovna skupina pri EDEC??? ponudi izkušnje in dokumente. Vlagajo tudi v start-upe za brezposelne ljudi.
 6. Jo Hatem iz Libanona, EDC Lebanon, je predstavil položaj kristjanov v Libanonu. Libanon je na robu krščanskega sveta, tam, kjer se pričenjajo druge vere. Je svetilnik (lighthouse) za kristjane na Bližnjem vzhodu in tudi branik krščanstva. Tam je delal tudi Jezus (Sidonsko morje).

V Libanonu imajo 500 tisoč palestinskih beguncev in še 1,5 milijona sirijskih (1 begunec na 2 Libanonca). “Glejte nas,spremljajte nas, ne nas ignorirati!” Je bila njegova prošnja. V čustveni predstavitvi je prosil za spremljanje njihovega dela in prizadevanj. UNIAPAC ima dobro priložnost za ekumenski dialog. Njihov prejšnji, sedaj že pokojni predsednik, je začel dialog med krščanskimi in muslimanskimi poslovneži.

 1. Kot slovenski predstavnik sem predstavil ZKPS kot sodelujoče združenje. Za nas je pomembno, da sodelujemo z drugimi sorodnimi organizacijami v Sloveniji, ker smatramo, da tako najbolje promoviramo naše delo in združenje. Posebej je pomembno sodelovanje s Socialno akademijo, ki dela med mladimi. Prav tako je bilo pomembno, da smo sodelovali v Erasmus+ projektu, ker smo v delo vključili nekaj mladih, do sedaj še ne videnih blizu ZKPS. ZKPS je tudi v fazi priprave nove strategije združenje in prenosa odgovornosti za vodenje na mlajše člane.

Ljubljana, 29.11.2018

Poročilo pripravil: Drago Rudel

Drago Rudel in predsednik UNIAPAC Europe, Laurent Bataille

Predsednik ZKPS, Drago Rudel in predsednik UNIAPAC Europe, Laurent Bataille.

Predsedstvo UNIAPAC EU

Predsedstvo UNIAPAC EU na seji UO (z leve proti desni): predsednik UNIAPAC International, Rolando Medeiros, predsednik UNIAPAC Europe, Laurent Bataille ter predstavnik Francije, Philipe Mine.

Predstavniki članic UNIAPAC EU na seji UO

Predstavniki članic UNIAPAC EU na seji UO (z leve proti desni): predstavnik Madžarske, Francije, Italije in Slovaške.

Predstavniki članic UNIAPAC EU na seji UO (2)

Predstavniki članic UNIAPAC EU na seji UO (z leve proti desni): predstavnika Libanona, predstavnica Nizozemske, ter drugi predstavnik Madžarske.