animacija.gif
ZDRUŽENJE KRŠČANSKIH POSLOVNEŽEV SLOVENIJE

Društvo ZKPS je dne 25.1.2018 opravilo svoj redni Občni zbor

Društvo Združenje krščanskih poslovnežev Slovenije je imelo dne 25.1.2018 svoj redni občni zbor. V restavraciji Florjančkov hram na Dunajski 238 v Ljubljani se nas je zbralo 16 članov. Pred pričetkom občnega zbora je naš član, sicer pa direktor Založbe Družina, g. Tone Rode, predstavil osnutek nove strategije ZKPS, ki jo moramo dopolniti z operativnim načrtom letnih aktivnosti.

Dnevni red občnega zbora je imel standardno strukturo z ugotovitvijo sklepčnosti, izvolitvijo delovnega predsedstva, imenovanjem  zapisnikarja-ke in overoviteljev ter verifikacijske in volilne komisije. Poročila predsednika, tajnice, blagajničarke in nadzornega odbora so člani ZKPS prejeli pred srečanjem, zato so bila poročila le povzeta. Dodatno je v imenu računovodkinje finančno poročilo podal predsednik, Drago Rudel. Poročila predsednika, tajnice, blagajničarke ter nadzornega odbora so bila soglasno sprejeta.

Občni zbor je tudi glasoval o imenovanju nove tajnice  združenja, novem blagajniku ter novem članu Upravnega odbora ZKPS. Za tajnico ZKPS je bila izvoljena ga. Andreja Vidmar, za blagajnika g. Bojan Šef, za članico UO ZKPS pa ga. Kaja Kosec.

Po koncu občnega zbora smo imeli krajši kulturni program, v katerem so nam zapeli pevci Fantovskega zbora Domen iz Črnuč. V zboru nastopajo štirje pevci, sinovi članov ZKPS. Srečanje smo zaključili z večerjo, po njem pa z druženjem in pogovorom.

Občni zbor 2018

Občni zbor 2018 (2)

Občni zbor 2018 (3)