O združenju

Kdo smo?

Združenje krščanskih poslovnežev Slovenije (ZKPS) je stanovsko združenje poslovnežev (managerjev), ki sprejemajo in udejanjajo krščanski socialni nauk ter na poslovnem področju zagovarjajo in uveljavljajo temeljne vrednote pravične socialno-tržne ekonomije.

Kako smo organizirani?

Združenje je organizirano v skladu z zakonom o društvih. Ima predsedstvo, upravni odbor in nadzorni odbor.

Naše poslanstvo

 • soustvarjati gospodarstvo na zdravih temeljih odgovornosti do dela, soljudi in narave
 • izboljševati stanje v gospodarstvu v Sloveniji
 • prispevati k postopnemu izboljšanju odnosov v poslovnem svetu v Sloveniji
 • prek svetovnega združenja UNIAPAC sodelovati pri reševanju globalnih problemov v poslovnem svetu;

Naše vrednote

 • poštenost
 • pravičnost
 • odgovornost
 • solidarnost
 • čut in skrb za sočloveka
 • nadomestnost – subsidarnost

Za kaj si prizadevamo?

 • prispevati k ugledu in mestu zasebnega podjetništva v slovenski družbi;
 • pripravljati strokovne rešitve za pereče gospodarske probleme in jih posredovati na mesta odločanja;
 • v poslovnem svetu in v zasebnem življenju zagovarjati in uveljavljati obče človeške in krščanske etične vrednote;
 • v lastni poslovni praksi uveljavljati načela socialnega nauka Cerkve
 • prispevati k pravilnejšemu pojmovanju vloge gospodarstva med slovenskimi kristjani;
 • nuditi oporo poslovnežem pri oblikovanju vesti za etično odločanje pri poslovnih odločitvah;
 • strokovno in moralno pomagati članom;
 • pripravljati mlado generacijo krščanskih poslovnežev za uspešno poslovanje ob upoštevanju sprejetih načel združenja.

Naše naloge

 • v slovenskem poslovnem prostoru bomo uveljavljali pošteno in uspešno poslovanje ter odgovornost do sodelavcev in podrejenih.
 • dokazati želimo, da je (edino) pošteno poslovanje lahko dolgoročno uspešno.
 • ustvarjali bomo možnosti, da se bodo člani, ki delujejo na različnih poslovnih področjih, med seboj spoznavali, povezovali, se družili in poslovno sodelovali.
 • vzpodbujali bomo člane, da se vključujejo v javno življenje in prevzemajo odgovorne funkcije.

Vodstvo ZKPS (od 25.1.2024 dalje)

Predsedstvo

 • Antonio (Tone) Martin Rode, predsednik
 • Gregor Novak, podpredsednik
 • Neja Samar-Brenčič, tajnica
 • Marko Erent, blagajnik

Člani upravnega odbora

 • Matej Kovač
 • Matija Brenčič
 • Jan Tomše
 • Drago Rudel

Nadzorni odbor

 • Robi Kržič, predsednik
 • Bojan Ludvik Šef, član
 • Niko Javornik, član