Mesto in vloga sodobnega krščanskega poslovneža v družbi in Cerkvi

Menimo, da je potrebno v slovenskem “javnem mnenju” spremeniti in ustrezno oblikovati pozitivno podobo krščanskega poslovneža. Pri tem moramo sodelovati tako poslovneži, javnosti in slovenska Cerkev. Poti in oblik dela je veliko, gotovo pa je za nas poslovneže ena od teh ta, da si z delom in javnim nastopanjem sami prizadevamo za uveljavitev prave podobe. Verjetno bo dopolnjena predstava o delu, zaslužku, dobičku, etičnosti dela, vrednotah in bitki za preživetje počasi lahko nadomestila stereotipne predstave, ki jim botruje nekaj proslavljenih “poslovnežev”. Da bi si lahko ustvarili pogoje za spremembe, je potrebno da:

  • v poslovnem svetu in v zasebnem življenju zagovarjajmo in uveljavljamo obče človeške in krščanske etične vrednote;
  • v luči vrednot, ki naj bi jih poslovneži pri delu upoštevali, skrbneje opredelimo odnos med poslovnežem in družbo, v kateri delujemo in živimo;
  • priznamo, da so poslovneži naši družbi zelo potrebni kot delodajalci, vodstveni delavci, delavci na odgovornih mestih …;
  • priznamo, da je mogoče tudi ob upoštevanju vrednot, kot so korektnost, poštenost, pravičnost, solidarnost… uspešno poslovati;
  • poskušamo razumeti delo poslovneža, tako da se postavimo na njegovo mesto in ocenjujemo njegova dejanja v luči prizadevanj za dobro;
  • poskušamo ustvariti močnejši poslovni sistem, ki bi tudi z gospodarsko uspešnostjo pokazal, da je mogoče uspešno poslovati tudi ob upoštevanju etičnih vrednot v poslovanju.

Pri načrtih nam je v pomoč naše mednarodno združenje krščanskih poslovnežev UNIAPAC ter ZKPS sorodna združenja poslovnežev po svetu.