animacija.gif
ZDRUŽENJE KRŠČANSKIH POSLOVNEŽEV SLOVENIJE

Virtualno srečanje vodstva ZKPS s predsednikom UNIAPAC Brunom Bobonejem

V torek, dne 11.5.2021, se je vodstvo ZKPS virtualno sestalo z novim predsednikom mednarodnega združenja krščanskih poslovnežev UNIAPAC, Brunom Bobonejem. UNIAPAC (www.uniapac.org) združuje okoli 40 nacionalnih združenj s 45.000 poslovneži iz vsega sveta. Srečanja smo se udeležili: Tone Rode, član upravnega odbora, Milan Knep, duhovni asistent ter  Drago Rudel, predsednik ZKPS.

G. Bobone je bil izvoljen za predsednika na generalni skupščini UNIAPAC v oktobru 2020. V pogovoru je najprej predstavil osnovne usmeritve dela UNIAPAC v času njegovega predsedovanja ter oblike dela, ki jih uporablja. Njegovo predsedovanje temelji na nekaj osnovni stališčih: združenje UNIAPAC je namenjeno članicam in članom posameznih članic UNIAPAC; predsednik povezuje in podpira nacionalna združenja; tvoriti moramo močno mednarodno skupnost med seboj sodelujočih poslovnežev; naše delo mora biti namenjeno ljudem in ne le sebi. Uresničevanje teh ciljev je zanj mogoče le s poznavanjem življenja članov v nacionalnih združenjih, zato se je odločil, da osebno oz. virtualno obišče vseh 40 članic.

G. Bobone bo nadaljeval delo prejšnjega predsednika, ki je uveljavljal sporočilo, da je delo v poslovnem svetu naše plemenito poslanstvo (Business is a noble vocation). Kot naravna posledica morajo biti tudi rezultati našega dela plemeniti. Združenje UNIAPAC, ki je povezano tako z institucijami Evropske unije kot Vatikanom, želi promovirati, da bo še bolj prepoznano. Skozi delo, prepoznavnost ter vplivnost UNIAPAC želi vplivati na institucije, da ustvarjajo nove možnosti in ustrezne pogoje za delo mladih ter tako dodati svoj doprinos za boljše življenje generacij, ki prihajajo. Za njihovo pritegnitev v nacionalna združenja krščanskih poslovnežev so potrebni novi pristopi in nove oblike dela, ki jih bo združenje UNIAPAC izvajalo skozi svojo Digitalno akademijo (https://uniapac.impact-campus.com/login/index.php).

Drago Rudel (ZKPS) je novemu predsedniku pojasnil, da je ZKPS v procesu zamenjave generacij in za pritegnitev mlajših poslovnežev potrebuje nove pristope, ki jih vidi tudi v delu UNIAPAC. Prav zato bi bila podpora ZKPS s strani vodstva in članov UNIAPAC zaželena.

Tone Rode (ZKPS) je poudaril, da generacije mlajših poslovnežev s članstvom v združenjih iščejo ne le priložnosti, da kaj prispevajo, ampak predvsem da od združenja kaj dobijo. Zato je pomembno, da bosta tako UNIAPAC kot ZKPS ponudilo za mlade privlačne vsebine. Predsednik UNIAPAC je obljubil vso svojo osebno podporo in podporo UNIAPAC pri izvajanju vsebin, ki pa jih morajo nacionalna združenja, torej tudi ZKPS, sami ustvariti.

Bruno Carlos Pinto Basto Bobone (1960) je poslovnež na področju transporta in logistike na morju, kopnem in v zraku (https://en.wikipedia.org/wiki/Bruno_Bobone).
Predseduje upravi več kot 230 let starega podjetja Pinto Basto Group (http://pintobasto.com/eng/index.html). V predstavitvi skupine imajo jasno zapisano, da vodenje skupine temelji na etičnih načelih in motivaciji zaposlenih. G. Bobone je bil v leta 2005 predsednik portugalske zbornice za trgovino in industrijo.

Bruno Carlos Pinto Basto Bobone, predsednik UNIAPAC 2020-2024

Bruno Carlos Pinto Basto Bobone,
predsednik UNIAPAC 2020-2024