Letna srečanja članov ZKPS

 • Leto – 2004 v Celju 14.5. in 15.5.2004
  Dvodnevno srečanje pri Sv. Jožefu v Celju je bilo vsebinsko pestro. Kulturnemu programu (pevka Joži Kališnik ob spremljavi citer) je sledila obravnava izhodišč za pripravo etičnega kodeksa krščanskega poslovneža. Drugi dan sta zakonca ga. Mirjam in g. Pavle Reberc predstavila “Sodne poti do poplačila terjatev pri nas in v EU”. Srečanje smo zaključili s sv. mašo.
 • Leto 2003 – v Nazarjih 9.5. in 10.5.2003
  Dvodnevno srečanje v Frančiškanskem samostanu v Nazarjah smo posvetili temi “Vloga laika – krščanskega poslovneža v slovenski družbi”. Vlogo poslovneža smo osvetlili z več strani: v političnem življenju (prof.dr. Ivan Štuhec), v cerkvi (g. Marko R. Rus), v javnem življenju (dr. Tone Jamnik), v šolstvu (mag. Gregor Pavlič) ter v medijih (mag. Božo Rustja).
 • Leto 2002 – v Celju 17.5. in 18.5.2002
  Tema srečanja je bila “Povezovanje za večjo poslovno uspešnost”. Osrednji predavatelj je bil nekdanji guverner Banke Slovenije in predsednik uprave Vzajemne zdravstvene zavarovalnice dr. France Arhar. Govorili smo tudi o novi delovni zakonodaji, ki je spremenila razmerja med delodajalci in zaposlenimi. Predstavil nam jo je g. Marko Štrovs, N.Si. Srečanje smo zaključili s sv. mašo in zaključili z obiskom nekdanjega samostana Žiče.
 • Leto 2001 – Vseslovensko letno srečanju pri Sv. Jožefu v Celju s predavanji g. Marka Štrovsa in g. Branka Drobnaka. Tema srečanja “Tudi delodajalec gre v pokoj”. Kulturni program je pripravil slikar Matej Metlikovič. Nato smo obiskali g. Zvoneta Štormana – uspešnega gostinca in hotelirja iz Šempetra v Savinjski dolini (11.5.-12.5.2001).
 • Leto 2000 – Vseslovensko letno srečanju pri Sv. Jožefu v Celju s predavanji prof.dr. Ivana Štuheca in g. Milana Matosa. Tema srečanja “Etika v poslovanju”. Kulturni program je pripravil kvartet Svit iz Velenja (12.5.-13.5.2000).
 • Leto 1999 – Prvo vseslovensko letno srečanje pri Sv. Jožefu v Celju s predavanji prof.dr. Lovra Šturma in g. Tomaža Kričeja (UNIAPAC – poslanstvo) ter glasbena koncerta harmonikarskega orkestra Glasbene šole Ravne na Kor. in vokalnega okteta iz Kompolj. Ogledali smo si tudi razstavo “Celjski grofje” (9.5.-10.5.1999).