Javne prireditve

  • 8.5. 2019 Simpozij z mednarodno udeležbo z naslovom Solidarnost v poslovnem svetu na Gospodarski zbornici Slovenije v organizaciji ZKPS in v sodelovanju z Mednarodnim združenjem krščanskih poslovnežev UNIAPAC
  • 27.10.2017 Simpozij “Nove tehnologije in njihov vpliv na svet dela – priložnosti za mlade v okviru industrije 4.0 v Državnem svetu RS v soorganizaciji s Socialno akademijo, Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport ter s Konrad Adenauer Stiftung, Zagreb.
  • 6.10.2017 Mednarodna konferenca “Družinsko podjetništvo v Grand hotel Union v Ljubljani v soorganizaciji zavoda Za dialog, Fokus 2031 ter ZKPS.
  • 6.10.2016  Mednarodni simpozij z naslovom »Državljani in demokracija v post socialističnih/komunističnih državah« v Državnem svetu RS v Ljubljani. Soorganizatorji smo bili: Fundacija Konrad Adenauer Stiftung, Socialna akademija, Časnik.Si – spletni časnik, Inštitut dr. Janeza Evangelista Kreka, Društvo Fokus 2031, Društvo Slovenski katoliški izobraženci ter ZKPS.
  • 20.4.2016 Pogovorni večer na temo: »Slovensko gospodarstvo: kako uspeti na evropskem trgu?« v hotelu City v Ljubljani v soorganizaciji: Poslovni krog “Z mero” (Časnik.si), Fakulteta za poslovne vede ter ZKPS.
  • 18.9.2004 Predsednik ZKPS dr. Drago Rudel je na 10. obletnici društva Slovenskih katoliških izobražencev v Cankarjevem domu v Ljubljani govoril o podobi kristjana – poslovneža v naši družbi.
  • Letno srečanje Celje 2004 smo predstavili na Radiu Ognjišče (12.5.2004) ter Radio Kranj (7.5.2004).
  • Postsinodalna laiška konferenca dne 14.12.2002 na Teološki fakulteti v Ljubljani
  • 1. krščanski festival v Stični (3.6.2000)
  • Svetoletni zbor obrtnikov pri Sv. Jožefu v Ljubljani (18.3.2000).