Mednarodni dokument: »Preoblikovanje dela« španske fundacije “Pavel VI”

Posted on:

Fundacija Pavel VI (Fundacion Pablo VI) je izdelala brošuro z zaključki seminarja »Preoblikovanje dela (Transforming
Work)
«, ki je rezultat 2. Seminarja o socialnoekonomski etiki. Poročilo je rezultat dvoletnega razmišljanja in analize vprašanj, kot so vpliv avtomatizacije, umetne inteligence, brezposelnost in nestabilnost zaposlovanja mladih na oblike dela. Okoli 40 strokovnjakov iz različnih poklicnih in kulturnih okolij (filozofi, tehnologi, ekonomisti, sindikalisti, akademiki itd.) se je udeležilo več kot 15 srečanj, da bi skušali razumeti in odgovoriti na velike spremembe, ki se dogajajo v svetu dela, skozi realistično, optimistično in dolgoročno razmišljanje v luči družbenega nauka Cerkve.
Poročilo »Preoblikovanje dela (Transforming Work)«  je v angleškem jeziku (19 strani). Posredovalo nam ga je mednarodno združenje krščanskih poslovnežev UNIAPAC, katerega član je tudi naše združenje ZKPS.