Delo v mojem podjetju je osredotočeno na služenje človeku in skupnemu dobremu (Bruno Pinto Basto)

Posted on:

Predsednik mednarodnega združenja krščanskih poslovnežev UNIAPAC, g. Bruno Pinto Basto, je v svojem predavanju na 22. mednarodnem kongresu o etiki, poslu in družbi (22nd International Symposium on Ethics, Business and Society) 20.junija 2023 v Barceloni, skozi zgodbo svojega poslovnega življenja predstavil vrednote v svoje poslovni skupini, na katerih ta uspešno poslujejo že 250 let.

Mednarodni kongres z naslovom “The Role of Ethics in Turbulent Times: Rationality and Virtues in Decision-Making” (Vloga etike v viharnih časih: razlogi in vrline) je potekal na Instituto de Estudios Superiores de la Empresa (IESE Business School) v Barceloni. Bruno Pinto Basto je nagovoril udeležence v okviru plenarne sekcije “Vloga moralnega sidra v sedanjih in prihodnih poslovnih izzivih (Purpose as a Moral Anchor to the Current and Future Challenges of Business)”.

Z zgodbo svojega poslovnega življenja je pokazal, zakaj in kako se mora poslovanje podjetja osredotočiti na služenju človeku in skupnemu dobremu. Pokazal je, kolikšen pomen so imele njegove osebne etične vrednote pri vsaki odločitvi, ki jo je sprejel v življenju in kako ga je ta moralni kompas podpiral v težkih trenutkih odločanja.

Predstavitev (v angleškem jeziku) je tako življenjska, da jo v celoti objavljamo na povezavi:

https://drive.google.com/file/d/17hwGCoXsrUQNW1QTFgtGDFdfiiRiq2jx/view

Povezava do konference:

https://www.iese.edu/faculty-research/22-international-symposium-ethics-business-society/