Generalna skupščina UNIAPAC 2021

Posted on:

Združenja krščanskih poslovnežev Slovenije (ZKPS) je član Mednarodnega združenja krščanskih poslovnežev UNIAPAC. To združuje okoli 40 nacionalnih združenj s 45.000 poslovneži iz vsega sveta. Predsedniki vseh članic UNIAPAC sodelujejo pri vodenju in odločanju v UNIAPAC prek letnih skupščin. Sodelovanje je pomembno tako za ZKPS kot UNIAPAC. ZKPS je s tem vključeno v mednarodno skupnost, od katere prejemamo priložnosti za mednarodno vključevanje in sodelovanje, UNIAPAC pa potrebuje sodelovanje članov nacionalnega združenja ZKPS.

Predsednik ZKPS, dr. Drago Rudel, se je dne 12.5.2021 udeležil virtualne generalne skupščine UNIAPAC International (www.uniapac.org). Skupščino je vodil predsednik Bruno Carlos Pinto Basto Bobone.

Za uvod je p.Martin Mayer, DJ, ki je duhovni asistent UNIAPAC, podal duhovno misel in vodil krajšo molitev. Po sprejetju zapisnika skupščine v 2020 so stanje in aktivnosti nacionalnih združenjih v posameznik predelih sveta predstavili predsedniki regionalnih združenj UNIAPAC: ga. Miluci Barbosa za Afriko, ga. Maria Virginia Cavalieri za Latinsko Ameriko, g. Prune Ansvananda za Azijo ter g. Laurent Bataille za Evropo. Generalni tajnik UNIAPAC, g. Rodrigo Whitelay, je v nadaljevanju predstavil program dela UNIAPAC v naslednjem obdobju:

  1. ustanovitev odborov UNIAPAC za znanost, svetovanje in dobrodelnost;
  2. posodobitev knjige Dobiček vrednot (imamo jo prevedeno v slovenščino);
  3. delo na raziskovalnem projektu ICAM;
  4. organizacija svetovnega kongresa UNIAPAC v Rimu v 2020.

V minulem letu je vodstvo UNIAPAC opravilo srečanja z vsemi članicami UNIAPAC. O strategiji pridobivanja donatorskih sredstev UNIAPAC je spregovorila ga. Sigrid Marz, g. João Pedro Tavares pa je predstavil umestitveni dokument (positioning paper) UNIAPAC. Nato je predsednik Bobone odprl razpravo o finančni vzdržnosti UNIAPAC, ki bo mogoča le ob rednem in zadostnem plačevanju članarin nacionalnih združenj, z donatorstvom ter z raziskovalnimi projekti. Skupščina je na koncu potrdila finančno poročilo UNIAPAC za 2020 ter določila datum naslednje skupščine.

Generalna skupščina UNIAPAC 2021