Eseji o križu je naslov knjige Milana Knepa, duhovnega asistenta ZKPS, ki je izšla pri založbi KUD Logos.

Posted on:

Milan Knep, duhovni asistent našega združenja ZKPS, je pri založbi KUD Logos izdal knjigo »Eseji o križu«. O njej sta zapisala svoje misli urednik, dr. David Movrin ter recenzent dr. Kozma Ahačič.

Dr. David Movrin, izvleček iz recenzije

Triintrideset esejev v zbirki Milana Knepa bralcem nehote prikliče v spomin tudi v slovenščini močno zakoreninjen frazem, »Kristusova leta«, ki v zadnjem času dobiva nov pomen. Sociologi na Zahodu zaznavajo pojav, ki mu rečejo Jesus Year – kako skušajo ljudje okrog triintridesetega svoje življenje zastaviti drugače, se navezati na nekaj globljega od vsakdanjika, se zasidrati v nečem, kar jih presega.

Spodbujene z avguštinovsko radovednostjo, si predstavljam tudi bralce te provokativne knjige. Knepovi eseji so vedno zakoreninjeni v izročilu, v zelo natančnem branju svetopisemskih besedil. O teh avtor, za katerim so študij teologije in desetletja duhovniške službe, piše s suverenostjo poznavalca, ki se giblje po domačem terenu. Toda pri interpretaciji si upa stopiti dlje, v esejistično diskusijo priteguje sodobno literaturo in filozofijo, pa tudi lastno izkušnjo, tako da se tisočletna besedila nenadoma pokažejo v novi luči, na trenutke boleče osebni.

Dr. Kozma Ahačič, izvleček iz predgovora

Milan Knep je trenutno eden vodilnih mislecev in premišljevalcev tiste smeri v slovenski katoliški skupnosti, ki se jim novih poudarkov papeža Frančiška ni bilo treba priučiti in jih po sili razmer pogojno sprejeti. Njegovo delovanje je bilo namreč že ves čas usmerjeno k istemu cilju, k oblikovanju skupnosti intelektualcev, ki bi s čutom za sočloveka, za socialna ter okoljska vprašanja zunaj politike v novih časih s čim boljšim vpogledom v sodobne teološke tokove pomagali sooblikovati živo Cerkev. Manj v institucionalnem in mnogo bolj v občestvenem smislu.

Eseji o križu so novost na področju slovenske esejistike. Gre za eseje duhovnika, ki bodo nevernemu bralcu tako rekoč nehote, hkrati pa zelo iskreni, razbili vrsto predsodkov o tem, kakšno je lahko krščanstvo na Slovenskem. Enako poživljajoči bodo tudi za mnoge verujoče, ki se z večno svežino krščanstva še niso uspeli srečati na ta način.

Knep predstavlja lik kristjana, ki ve, da ni ne boljši ne slabši od tistih, ki ne prihajajo v cerkev in ki si zato zastavlja vprašanja kot so: »Kakšne pomen ima vera, če ni nobene razlike med vernimi in nevernimi? Ali ni potem vseeno, ali verujem ali ne?« V svojih esejih načenja mnoge, v tukajšnjem okolju skoraj nepričakovane teme. Razgalja odklone kapitalizma, vladavino bogatih, a hkrati ugotavlja, da je prepričanje o možnosti idealnega sistema zabloda. Prepričan je, da sekularni kulturi manjkajo prav dejanja, kjer se združita božje in človeško.«

»Z duhovnostjo se ne ukvarjam kot s sredstvom za odmik, nasprotno, duhovnost me vodi v žrelo sveta, v sredino arene, tja, kjer tečejo solze sreče, pogosto pa tudi solze žalosti« priznava v enem od teh razmišljanj.

Eseji Milana Knepa te ne pustijo hladnega. V slovenskem prostoru bodo gotovo odmevali.

Knjigo (10 €) lahko naročite na enem od spodnjih naslovov:

Predstavitev knjige