Svečana prireditev ob 90-letnici g. Jožeta Strgarja

Posted on:

Združenje krščanskih poslovnežev Slovenije (ZKPS) je v sodelovanju s Socialno akademijo, Slovenskimi katoliškimi izobraženci ter spletnim časnikom Časnik.si dne 30. jan. 2020 organiziralo v prostorih Galerije Družina v Ljubljani svečano prireditev ob 90-letnici g. Jožeta Strgarja. Prireditve so se udeležili sedanji in nekateri nekdanji člani Združenja, med njimi tudi nekdanji predsedniki, tajniki, blagajniki, duhovni asistenti ter še nekateri drugi sodelavci in prijatelji g. Strgarja. Prireditev je z narodnimi in narodnozabavnimi pesmimi popestrila Citrarsko-kitarska skupina Univerze za tretje življenjsko obdobje Lipa iz Domžal pod vodstvom prof. Damjane Praprotnik. Prireditev je vodil g. Matija Brenčič.

Udeležence je najprej nagovoril sedanji predsednik ZKPS, dr. Drago Rudel (nagovor). Svečani govornik je bil g. Lojze Peterle. Izpostavil je predvsem Strgarjev rek »Nekaj moramo narediti!«, ki ga je ponavljal vedno, ko so bili kot kreatorji politike in civilnodružbenega dogajanja v devetdesetih letih..

O povezanosti z g. Strgarjem so spregovorili tudi predstavniki organizatorjev. To so organizacije, s katerimi je povezano delo g. Strgarja.

Matej Cepin s Socialne akademije je poudaril, da je g. Strgar sicer najbolj poznan kot podjetnik in politik, vendar mu nikdar, ne pred osamosvojitvijo Slovenije in ne po njej, ni bilo pod častjo delovati tudi v civilni družbi. Povezan je z mnogimi civilnodružbenimi organizacijami in lahko rečemo, da je s svojim pobudništvom naravnost utelešal stavek Janeza Evangelista Kreka: »Samo začeti je treba«.

Prof. dr. Matija Cencelj iz društva Slovenski katoliški izobraženci (SKI) je poudaril, da je g. Strgar ob ustanovitvi SKI kršil pravila največje stranke na Slovenskem z imenom »Ne da se!«. G. Strgar je namreč zelo lepo pokazal, kaj vse se vendarle da storiti, če se ne zaletavamo v zaprta ali celo v odprta vrata, ampak delamo, kar je možno. Nagovor tajnika društva SKI, prof. Cenclja najdete tukaj.

Mag. Igor Podbrežnik je kot  predstavnik elektronskega časopisa Časnik.si izpostavil Strgarjev doprinos k Časniku pri ustanovitvi in aktivnem sodelovanju z njim z 59-timi objavami. Njegov nagovor najdete tukaj.

O vlogi g. Strgarja pri nastanki Društva katoliških pedagogov Slovenije je spregovorila ga. Marija Žabjek, predsednica društva.

Združenje krščanskih poslovnežev Slovenije je g. Jožetu Strgarju ob njegovem visokem jubileju na prireditvi podelilo tudi naziv »Častni član Združenja krščanskih poslovnežev Slovenije«. Svojo odločitev so v združenju utemeljili takole:

G. Jože Strgar je bil leta 1991 eden od ustanovnih članov Združenja krščanskih poslovnežev Slovenije. V letih 1997 in 1998 je bil njen predsednik, od tedaj naprej pa je aktiven član. Še danes nas spodbuja k delu in tudi sam prihaja na večino prireditev Združenja. Gospod Jože Strgar je zaradi svoje aktivne vloge v Združenju in zaradi svojega prizadevanja za večjo prisotnost krščanskih podjetnikov v slovenskem prostoru vzor človeka, ki je presegel okvire lastne podjetniške dejavnosti in bil nosilec številnih pobud širšega družbenega, gospodarskega, kulturnega in verskega pomena. Zato si zasluži naziv: Častni član ZKPS. Njegov doprinos Združenju je tolikšen, da je podelitev plakete le majhna zahvala za ves njegov trud in vse njegovo vloženo delo.

Plaketo »Častni član Združenja krščanskih poslovnežev Slovenije« je slavljencu predal predsednik ZKPS, dr. Drago Rudel.

Po uradnem delu srečanja so se udeleženci dalj časa zadržali v pogovoru ob primerni pogostitvi.

Drugi so o slavljencu, g. Strgarju zapisali: http://www.druzina.si/ICD/spletnastran.nsf/clanek/90-let-jozeta-strgarja

Pripravil: Drago Rudel

Prireditve so se udeležili številni sodelavci in prijatelji slavljenca, g. Jožeta Strgarja.
Svečano prireditev je odprl predsednik ZKPS, dr. Drago Rudel.
Slavnostni govornik na prireditvi je bil g. Lojze Peterle.
Direktor Socialne akademije, g. Matej Cepin predstavlja vlogo g. Strgarja pri nastanku Socialne akademije.
Prof.dr. Matija Cenclja iz društva Slovenski katoliški izobraženci nagovarja slavljenca.
G.Igor Podbrežnik je poudaril pomembno vlogo g. Strgarja pri nastanku in delu spletnega časopisa Časnik.si

.

Slavljence je nagovoril tudi prof. Jože Mlakar kot predsednik civilne iniciative »Prebudimo Slovenijo«, katere duhovni oče je g. Jože Strgar.
O vlogi g. Strgarja pri nastanki Društva katoliških pedagogov Slovenije je spregovorila ga. Marija Žabjek, predsednica društva.
Prireditev je z narodnimi in narodnozabavnimi pesmimi popestrila citrarsko-kitarska skupina Lipa iz Domžal pod vodstvom prof. Damjane Praprotnik.
Predsednik ZKPS, dr. Drago Rudel predaje slavljencu, g. Jožetu Strgarju, plaketo »Častni član Združenja krščanskih poslovnežev Slovenije«

.

Prireditev smo zaključili s prijetnim druženjem.
Mlada generacija Strgarjev na prireditvi.
Članek Bogomirja Štefaniča ml.: 90 let Jožeta Strgarja. Družina 28. dec.. 2019.