Mednarodna konferenca o družinskem podjetništvu 6. oktober 2017, Grand hotel Union, Ljubljana

Posted on:

Združenje krščanskih poslovnežev Slovenije, Zavod Za dialog ter Fokus 2031 so dne 6. oktobra 2017 v Grand hotel Union v Ljubljani organizirali mednarodno konferenco o družinskem podjetništvu. Namen konference je bil predstaviti primere dobrih praks za prenos lastništva in vodstva v družinskih podjetjih na mlajšo generacijo. Konferenca je ponudila priložnost, da smo se spoznali s koncepti vodenja dveh manjših slovenskih in dveh velikih nemških družinskih podjetij. Okoli petdeset udeležencev je prisluhnilo izkušnjam dr. Hubertine Underbeg-Ruder iz Underberg AG iz Švice (o.p. znano po grenčicah) in dr. Stephana Werhahna iz grupacije Werhahn KG iz Nemčije, ga. Mojce Emeršič iz mednarodne korporacije Ernst & Young, glavne organizatorice konference, Kaje Kosec, MAS, MA iz zavoda Za dialog, direktorja in lastnika podjetja Lotrič Meroslovje d.o.o., g. Marka Lotriča, ga. Marte Turk iz Gospodarske zbornice Slovenije – ZOR ter g. Ivana Kapetanović mlajšega, ki vodi podjetje Kapetan d.o.o. v Ljubljani.

Tuja gosta, dr. Underbeg-Ruder in dr. Werhahn sta spregovorila predvsem o načinu vodenja družinskega podjetja. Ga. Emeršič je predstavila njihov model za uspešen prenos lastništva v družinskih podjetjih na primeru družine Lotrič. Svoj pogled na prenos vodenja in lastništva v svojem družinskem podjetju je predstavil g. Lotrič ter njegova hči, ki je udeležena tako v vodenju kot lastništvu podjetja. Ga. Turk je izpostavila vlogo žensk v družinskih podjetjih, g. Kapetanović mlajši pa je spregovoril o odnosih v družini in pogledu družine na vodenje in lastništvo podjetja. Kaja Kosec pa je predstavila kako se prepletajo dialog in voditeljski značaj z uspešnim prenosom upravljanja in lastništva podjetja.

Zaradi izredno jasnega stališča, ki je lahko v pomoč vsakemu krščanskemu poslovnežu, je potrebno izpostaviti mnenje dr. Underbeg-Ruder: »V podjetju Underberg  poslujemo na temeljih krščanske etike. To je naša obveza, ki je bolj konkretna kot zaveza, da poslujemo ‘etično’. Na vprašanje: ‘Ali upoštevate etične principe?’ vsi poslovneži ogovorijo ‘poslujemo etično’, kar je premalo in je nezavezujoče, ker ni otipljivo. Poslovati po merilih ‘krščanske’ etike pomeni oprijemljivo odgovornost podjetja in vodilnih oseb.«

V nadaljevanju predstavitev so dr. Underbeg-Ruder, dr. Werhahn in g. Kapetanović spregovorili med seboj v okrogli mizi na temo »Dobre prakse«, v katero so posegali udeleženci s svojimi komentarji in vprašanji. Zanimivo je, da so vsi trije, čeprav iz različnih stališč, poudarjali mnenje, da so osebne vrednote, ki jih gojijo v družini, tudi vrednote, ki jih uvajajo v podjetju. Nekaj mnenj panelistov: (a) Princip vodenja v podjetjih ni v preseganju številčnih rekordov, pač pa visoka kultura poslovanja; (b) Principi, ki jim sledijo podjetja danes, so skladnost z zakonodajo in predpisi, jutri pa bodo to ustvarjanje osebnostne integritete zaposlenih.

Udeleženci okrogle mize: dr. Stephan Werhahn, dr. Hubertine Underbeg-Ruder, g. Ivan Kapetanović Jr. in voditeljica pogovora, ga. Natalija Švab.
Ga. Mojca Emeršič iz mednarodne korporacije Ernst & Young, Slovenija.
Marko Lotrič, Lotrič meroslovje d.o.o., Železniki
Vzdušje na konferenci ob predstavitvi lastnih izkušenj g. Marka Lotriča, Lotrič meroslovje d.o.o.
Hči g. Marka Lotriča, nova solastnica in soupravljavka podjetja Lotrič meroslovje d.o.o.
Organizatorka mednarodne konference, Kaja Kosec, MAS, MA iz zavoda Za dialog.
Ga. Marta Turk iz Gospodarske zbornice Slovenije – ZOR.
Predstavitev dr. Hubertine Underbeg-Ruder iz družinskega podjetja Underberg AG iz Švice.