Udeležba predstavnikov ZKPS na V. kongresu »Vrednote v politiki in družbi« 6.12.2017 v Zagrebu

Posted on:

Na povabilo fundacije Konrad Adenauer Stiftung (KAS) sta se tradicionalne vsakoletne predbožične konference za naslovom »Vrednote v politiki in družbi« dne 6.12.2017 v hotelu Westin v Zagrebu. Organizatorja konference sta bila KAS in Zaklada hrvatskog državnog zavjeta. Udeležilo se je je okoli 100 povabljenih gostov, med katerimi sta bila tudi predstavnika ZKPS, član UO, Niko Javornik in predsednik ZKPS, Drago Rudel ter Janko Korošec (Socialna akademija) in Tomaž Javornik. Iz Slovenije so se konference udeležili tudi predstavniki Inštituta dr. Antona Korošca pri SLS ter Inštituta dr. Janeza Evangelista Kreka pri N.Si.

Konferenco je odprl direktor fundacije KAS, dr. Michael Lange, za njim pa je prisotne nagovoril Srećko Prusina, Ravnatelj Zaklade hrvatskog državnog zavjeta, ki je poudaril, da je Evropska skupnost nastala najprej zaradi skupnih vrednot, šele nato zaradi ekonomskega sodelovanja.

Prvega od dveh referatov je imel Gordan Jandroković, predsednik Hrvaškega sabora in glavni tajnik politične stranke HDZ. Govoril je o vrednotah v hrvaški politiki in družbi. Izhodiščno vprašanje,  ki si ga je postavil, je bilo, kako uskladiti krščanska načela s stanjem v družbi. Uvajajo hitre in nepreverjene spremembe. Nekultura, ki jo zaznavajo, je izraz pomanjkanja vrednot. Negativne vrednote prinašajo strah, nezanesljivost itd. Papež Janez Pavel II je rekel: »Najdite sebe in  boste svetilnik v družbi!« Prava smer k izboljšanju stanja v družbi in politiki je predano delo za skupno dobro.

O vrednotah v politiki in družbi v Sloveniji je spregovoril drugi vabljeni predavatelj, Janez Janša, predsednik politične stranke SDS in bivši predsednik vlade Republike Slovenije. Svoje videnje razmer je postavil na tezo globalnega spopada vrednot v človeški družbi, v katerega so vključene milijarde ljudmi. »Posledic in rezultatov ne tega boja še ne poznamo. Pomanjkanje lastne identitete je eden osnovnih problemov današnje družbe. Poznati svojo identiteto pomeni vedeti, kaj zagovarjati in braniti. Identiteta ne pomeni skupek nekih splošnih vrednot npr. evropskih. Ekonomska rast in zaposlovanje nista najvažnejši vrednoti. V Sloveniji smo v 80-tih letih prejšnjega stoletja bíli bitko okoli človekovih pravic, nato bitka za vrednote demokracije. Poenotili smo se okoli nacionalnih vrednot: vstop v NATO in v Evropsko unijo. Ta je za nas prostor, kjer delimo enake vrednote in iz katerega smo bili iztrgani s komunizmom in smo se vanj vrnili. Danes Slovenija ni družba, kjer bi se znala poenotiti glede vrednot, ker ne vemo, kje je “vrednostno središče”. Prazen prostor zasedajo populisti.«

Po konferenci je gostitelj, dr. Michael Lange, priredil predbožični sprejem za udeležence s pogostitvijo.