Poletna šola projekta Erasmus+ »Mladi za podjetništvo in poslovno etiko« v Firence v avgustu 2016

Posted on:

Poletna šola projekta Erasmus+ v Firence v avgustu 2016

V dneh od 19.-28.8. 2016 je v okviru projekta Erasmus+ »Mladi za podjetništvo in poslovno etiko« v Firencah potekala poletna šola. Potekala je v dveh delih. prvi del med 19.-24.8.2016 in drugi med 24.-28.8.2016. Kot predstavnici partnerja projekta, Združenja krščanskih poslovnežev Slovenije (ZKPS), sta se poletne šole udeležili Maja Anžur Kajzer (1. del), kot »participant« in mag. Kaja Kosec (1.+2. del) kot »accompanying person«. Drugi slovenski partner v projektu, Socialna akademija, je poslala na prvi del poletne šole dva udeleženca. V prvem delu so se in mladi udeleženci izobraževali o podjetništvu in poslovni etiki (»Rethinking Entrepreneurship and Business Ethics«), drugi del pa je bil trening v vodstvenih veščinah (»Rethinking Leadership – Develop your leadership skills«).

Prvega dela poletne šole se je udeležilo 30 mladih, drugega pa 20. Udeleženci so bili študentje ekonomije, mladi zaposleni, mladi podjetniki in mladi vodje projektov. Del usposabljanja v poslovni etiki in etičnem poslovanju je bilo tudi pisanje »Mladinskega etičnega kodeksa«, ki ga bodo udeleženci končali do konca leta 2016.

Na drugem delu srečanja so sodelovali predvsem že zaposleni mladi, ki že vodijo projekte in delovne time. Usposabljali so se v etičnem voditeljstvu ter imeli trening v vodstvenih kompetencah in razvijanju etičnega poslovnega značaja.

Poleg predstavljenega programa so mladi v poletni šoli nadgrajevali svoje jezikovne in socialne veščine, spoznavali evropsko kulturo in se učili sobivati v različnosti.

Poletni šoli bo sledilo nadaljevanje izobraževanje v Rimu v dneh od 13.-15.11.2016. Na njem bodo mladi udeleženci pripravili tudi končni izdelek svojega »Mladinskega etičnega kodeksa«. V nadaljevanju bomo imeli partnerji projekta Erasmus+ dne 16.11.2016 v Rimu tudi delovni sestanek vseh partnerjev projekta (Steering Committee meeting).

Pripravila: mag. Kaja Kosec

Udeleženci 1. dela Poletne šole Erasmus+ »Mladi za podjetništvo in poslovno etiko« v Firencah
Udeleženci 2. dela Poletne šole Erasmus+ »Mladi za podjetništvo in poslovno etiko« v Firencah