ZKPS sodeluje v evropskem projektu Erasmus+ »Mladi za podjetništvo in poslovno etiko«

Posted on:

ZKPS sodeluje v evropskem projektu Erasmus+: »Mladi za podjetništvo in poslovno etiko«. Projekt je namenjen študentom in mladim podjetnikom med 15-29 leti starosti. S projektom jih želimo spodbuditi za podjetništvo, da razvijejo podjetniški duh in sočasno duh na principih etičnega vodenja in poslovanja ter odgovornega državljanstva. V projektu sodeluje 9 partnerjev iz petih EU držav: Bund Katholischer Unternehmer (D), Center for Corporate Citizenship (D), Unione cristiana imprenditori dirigenti (I), Conform (I), Association Chrétienne des Dirigeants et Cadres (BE), Kerme (H) in Napra Forgó Nonprofit (H) iz Slovenije pa Socialna Akademija ter ZKPS.
Projekt bo trajal 32 mesecev (2016-2018). V tem obdobju bomo pripravili tri poletne šole in tri usposabljanja ter pripravili pet dokumentov evropskega pomena. Udeležencem poletnih šol želimo omogočiti, da prek neformalne izobrazbe (1) raziščejo in razvijejo podjetniške iniciative, (2) razvijejo in izboljšajo vodstvene spretnosti, in (3) pridobijo znanje o poslovni etiki. Pričakujemo, da bo prek poletnih šol, treningov, raziskav in interneta vključenih več kot 5.000 mladih.
Prvi projektni aktivnosti bosta poletna šola o poslovni etiki in trening vodstvenih veščin v avgustu 2016 v Firencah, Italiji. Poletna šola je namenjena spoznavanju predmeta poslovna etika in pisanju mladinskega kodeksa poslovne etike. ZKPS bo v letu 2016 v projekt vključil 4 mlade. Zainteresirani se lahko prijavijo v projekt na info@zkps.si.
Februarja 2016 smo imeli prvi projektni sestanek v Ingolstadtu, Nemčiji. Kot predstavnika ZKPS sta se ga udeležila Drago Rudel in Kaja Kosec, koordinator projekta. Drugega partnerja v projektu iz Slovenije, Socialno akademijo, sta zastopala Eva Knafelc in Matej Cepin.

Pripravila: Kaja Kosec

Udeleženci 1.sestanka partnerjev Erasmus+ projekta v Ingolstadtu.
Predstavniki Socialne akademije in ZKPS na poti domov s prvega sestanka projektnih partnerjev Erasmus+ projekta.