Srečanje krščanskih poslovnežev iz Novega mesta in okolice: Pobuda za ustanovitev regionalnega odbora ZKPS

Posted on:

Na povabilo in v organizaciji dr. Janeza Grila, člana Upravnega odbora Združenja krščanskih poslovnežev Slovenije (ZKPS), se je dne 24.10.2014 v Novem mestu, v Zavodu Friderik I. Baraga sestala skupina dvajsetih poslovnežev in podjetnikov iz Novega mesta in okolice. Cilj srečanja je bil »pregledati možnosti«, da se v Novem mestu oblikuje skupina, ki bi povezovala krščanske poslovneže/podjetnike in bi delovala kot regijsko združenje v okviru ZKPS. Srečanja sta se udeležila še predsednik ZKPS, dr. Drago Rudel ter član UO ZKPS, Bojan Ludvik Šef. Med udeleženci so bili še trije sedanji člani ZKPS; g. Jože Simončič, g. Primož Skubic ter mag. Jože Vrhovšek.

Pobudo za povezovanje je dal dr. Gril. Prisotni so izrazili interes, da se poslovneži/podjetniki povežejo med seboj in samostojno izvajajo aktivnosti, kot jih goji ZKPS: predavanja, srečanja, obiski, predstavitve itd. Člani bi delovali pod okriljem društva ZKPS, akttivnosti pa izvajali samostojno, ali pa v sodelovanju z ZKPS.

Prisotni so se na kratko predstavili in povedali, na katerem področju poslovno delujejo. Predsednik ZKPS, dr. Rudel, pa je predstavil delovanje društva in posebej izpostavil zadnji večji dogodek, simpozij “Evropa prihodnosti med uspešnostjo in odgovornostjo”, ki ga je ZKPS organiziralo 3.10.2014 v Državnem svetu RS v sodelovanju z mednarodnim združenjem krščanskih poslovnežev UNIAPAC, združenjem katoliških delodajalcev iz Nemčije (BKU) ter fundacijo Konrad Adenauer. Ob simpoziju je ZKPS v sodelovanju z založbo Družina izdalo dve knjižici, ki so jih prejeli tudi udeleženci srečanja: »Evropska skupnost solidarnosti in odgovornosti« ter »Poslanstvo krščanskega poslovneža«. Prisotni člani ZKPS so poudarili koristnost povezovanja ter kakovost in aktualnost dogodkov v organizaciji ZKPS.

Nadaljnje aktivnosti na tem področju povezovanja krščanskih poslovnežev in podjetnikov iz Novega mesta in okolice bo koordiniral dr. Janez Gril, ravnatelj Škofijske gospodarske uprave in direktor družbe Beneficij d. o. o. (janez.gril@rkc.si, tel. O41-634-667), za stik z dolenjskimi poslovneži in za druga tajniška dela pa bo skrbela gospa Mojca Jenič (jenic.mojca@gmail.com), GSM: 031/421-133. Prvi večji dogodek bo dolenjska skupina ZKPS pripravila v drugi polovici decembra ali v prvi polovici januarja 2015.

Fotografije: Marjan Dvornik