Mednarodni simpozij “Evropa prihodnosti med uspešnostjo in odgovornostjo”, DS RS 3.10.2014

Posted on:

Združenje krščanskih poslovnežev Slovenije (ZKPS) je v sodelovanju z mednarodnim združenjem krščanskih poslovnežev UNIAPAC, združenjem katoliških delodajalcev iz Nemčije (BKU) ter fundacijo Konrad Adenauer 3. oktobra 2014 organiziralo simpozij “Evropa prihodnosti med uspešnostjo in odgovornostjo”.

Udeležence simpozija so pozdravili: dr. Drago Rudel, predsednik ZKPS, Mitja Bervar, predsednik Državnega sveta RS, János Csébfalvi, podpredsednik UNIAPAC Europe in dr. Michael A. Lange, vodja Konrad Adenauer Stiftung (podružnica Zagreb).

V osrednjem delu simpozija je Marie-Luise Dött, poslanka v nemškem parlamentu, odgovorna za sodelovanje s slovenskim parlamentom nastopila z referatom “Vrednote v družbi in poslovnem svetu”. Stephan Werhahn, vnuk Konrada Adenauerja pa je opozoril na pomen evropske ekonomske politike med subsidiarnostjo in solidarnostjo.

V drugem delu osrednjega sklopa simpozija je o knjižici »Evropska skupnost solidarnosti in odgovornosti« spregovoril direktor Založbe Družina Tone Rode, mag. Matej Kovač pa o drugi podobni publikaciji »Poslanstvu krščanskega poslovneža«. Gre za gradivi, ki so jih prevedli in izdali pri ZKPS. V prvi škofje držav EU, zbrani v Komisiji škofovskih konferenc EU (COMECE) govorijo o Evropi prihodnosti, ki naj temelji na modelu socialno-tržnega gospodarstva, v drugi pa papeška komisija Pravičnost in mir pokaže na vlogo poslovnežev pri uresničevanju tega cilja.

O promociji ekonomskega razvoja Evrope sta spregovorila mag. Bernard Brščič (Inštitut Jože Pučnik) in Janez Podobnik, ICPE Ljubljana, ki je opozoril na promocijo evropske ekonomije zunaj meja Evrope. V zadnjem sklopu simpozija z naslovom Usposabljanje mladih za večjo zaposljivost pa sta Lojze Peterle, poslanec Evropskega parlamenta in Gertrud Rantzen, predsednica nemško-slovenske gospodarske zbornice predstavila izkušnje na področju usposabljanja mladih.

V razpravah so nastopili še drugi gostje izmed katerih naj izpostavimo: prof.dr. Žigo Andoljška, dekana Fakultete za poslovne vede; poslovneža g. Antona Papeža ter Japca Jakopina, mag. Mitjo Steinbacherja s Fakultete za poslovne vede v Ljubljani ter Petra Grabnerja iz Območne obrtne zbornica Ljubljana-Vič. Dogodka so se udeležili vidni predstavniki slovenske družbe, gospodarstveniki, predavatelji na univerzi, nekateri poslanci Državnega zbora ter predstavniki Državnega sveta.

Tema simpozija je s tem postala aktualna tudi za širšo razpravo v slovenskemu ekonomskem okolju. ZKPS bo z organizacijo več dogodkov v naslednjem obdobju skušala prispevati svoj delež k oblikovanju vizije razvoja naše države.

Program simpozija

Program: »Program Simpozija Ljubljana 2014«
Programme in English: »Ljubljana Symposium Programme 2014«

Knjižici izdani ob simpoziju

Knjižica: »EU družba solidarnosti in odgovornosti«

Knjižica: »Poslanstvo krščanskega poslovneža«

Video posnetki

Video posnetki prispevkov posameznih predavateljev v dopoldanskem času
simpozija so dosegljivi na povezavi: YouTube

Prispevki avtorjev

Mediji o nas

O dogodku so poročali tudi mediji:

predsedstvo ene od sekcij simpozija.
Udeleženci simpozija (z desne proti levi): Matej Tonin – N.Si, dr. Michael A. Lange – Konrad Adenauer Stiftung, dr. Stephan Werhahn – BKU, Ljudmila Novak – N.Si, Marie-Luise Dött, predsednica BKU ter dr. Drago Rudel – ZKPS.
Del udeležencev na prejemu pri škofu dr. Antonu Jamniku na Nadškofiji Ljubljana.
Ga. Marie-Luise Dött s podpredsednikom ZKPS, Ivanom Kapetanovićem.